اسامی برندگان مسابقه روزنامه دیواری به مناسبت ایام فاطمیه ـ استان هرمزگان

نام منتخبین                   نام آموزشگاه

ساناز پیشدار                      امامت ناحیه 1

فاطمه قربانی                   

ریحانه قریشی                  

مائده ابراهیمی                   هاجر ناحیه 1

مهشید اکبری                   

فاطمه گودرزی                 

ساغر کریمی                     بحرالعلوم ناحیه 1

شیوا مرادپور                     

ام البنین دهقانی               

زینب احمدی                   

رومینا شریفی                   

هانیه تکند                        حجاب ناحیه 1

خاطره هادی زاده             

زهرا سالارپور                   

دنیا حسینی                       نفیسه ناحیه 1

ریحانه خالو                       شهدای صنعت نفت ناحیه 1

احلام غلام زاده               

الهه اسلام زاده                 

مریم صالحی                   

کوثر بهمنی                      

دنیا حیدری                       شکوفه های دانش ناحیه 1

سمانه راهشبریز                

آنا چاکری                        

فاطمه جمشیدی               

بنت الهدی فخاری            سوم خرداد ناحیه 1

ماهگل هاشمی پور           

مبینا تاجیک                     

مهدیه بابکانی نژاد            

سمانه یکتاپور                   

زهرا عزت پناه                   ابوذر ناحیه 1

رویا رضوی راد                 

فاطمه دست رسی              زینب کبری ناحیه 1

زینب زاهدی                    

زهرا مریدی                     

مبینا زارع                          شهید دهقانی ناحیه 1

معصومه تنیان                  

فاطمه رنجبری                 

پروانه بارک زهی              

مبینا بلند نظر                     کوثر ناحیه 1

یلدا رستمی                      

فاطمه لکزاییان                

حمیرا یوسفی                   

فائزه ذاکری                     

حدیث خالو                       حضرت رقیه ناحیه 1

نگین رمضان زاده             

مهلا رنجبری                   

میترا رنجبر                       

محمدرضا تاجیک              پژوهش ناحیه 1

محمدجواد احمدی            

خالد محمدی                   

فرهاد کورش                    پوشینه بافت ناحیه 1

امیررضا دخت فضلعلی      

محمد ناصری                   

                                       

حسین رمضان زاده            جامعه الصادق ناحیه 1

مهران بهرامشاهی            

امیرحسین الهیاری            

محمدامین راشدی            

حسین زارع                       احمدی روشن ناحیه 1

امیر لقمانی                       

امیرحسین رضایی             

علی تاوه                           شهید مدرس ناحیه 1

امیرحسین احمدی            

ابوالفضل میرزایی             

علیرضا ارژنگ                   شهید شهریاری ناحیه 1

سید ابوالفضل لقمانی        

میلاد زاهدی                    

علیرضا زاهری                 

احمدرضا رئیسی                شهید آرمات ناحیه 1

محمد مهدی حسین پور    

یاسین الله دادپور              

امیرمهدی سالارپور           

مصطفی گرجی                 

محمد جعفری                   مهرآوران ناحیه 1

شایان جلیلیان                  

بهروز سرانجام                  

محمد مهدی طیبی زاده    

مهدی ترکی                     

علی مسیحی                     امیرزاده ناحیه 1

مهدی چمیده                   

محمد مهدی قاضی          

علی دست پیمان              

محمد رئیسی                    

علی عبداللهی                    صدرا ناحیه 1

پویا کمالی کلوچان           

امیرحسین رنجبری            آیه الله بهجت ناحیه 1

جواد علیپور                      

نیما آشیان                        

محمدمهدی سالاری         

امیرمحمد ریسی                محمد الدوره ناحیه 1

امیرحسین خرم ور            

محمد امین درویشی         

امیرحسین وحدانی            

محمد امین خالو               

محمد حسین طاهری         پاکدامن ناحیه 1

رضا دری نژاد                   

امیرحسن رستمی              

ابوالفضل سعیدی               عابدینی ناحیه 1

عرفان زارعی                   

عمار بیات امیری               شهید قاسمی ناحیه 1

مهدی عظیمی                  

عمران تاجیک                  

امیر علی سلطان زاده         ابرار ناحیه 1

سامان شیبانیان                

مهران کریمی                   سید جمال ناحیه 1

محمد جواد پهلوانی           

علی جهانگیری                 شهید سایانی ناحیه 1

علی قویدل محمدی         

حسام خوارزمی                 

حامد کمالی                     

سید یاسین سجادی           شهید مدنی ناحیه 1

محمدجواد نصیرپور           

اکبر خادم                         

محمدرضا عابدی              

امیرمهدی صالحی             شاهد ناحیه 1

مهدی گلزاری                  

حمیدرضا روستا                

علی مکاری                     

مبین سلیمی                      شهید حقانی ناحیه 1

هومن سلجوقی                 باقر العلوم ناحیه 1

مرتضی دلیر گلی              

ایمان آب سالان               

عبدالحمید ملت خواه         

ابوالفضل حسنی                اسدپور ناحیه 2

حسین محمدی                

فضل احمد جعفری            بیهقی ناحیه 2

علی اصغر باوقار               

امید کیانوش                    

یاسین خدادادی                 امیرکبیر ناحیه 2

مازیار سالاری                  

امیرحسین یارشی             

علیرضا صالحی                 حبیب ابن مظاهر ناحیه 2

امیررضا چشم براه            

مهدی احمدی                  

مهران صباغ زاده               شهید عباسپور ناحیه 2

حسین علعلی                     شهید عراقی زاده ناحیه 2

محمد یاسین محمدنژاد     

حجت رهبان                    

یونس انصاری                   امید جنوب ناحیه 2

امیررضا بهرامی                

امیرحسین چاکری            

محمد سعیدی                   امید انقلاب ناحیه 2

محمدمتین سالاری           

مجتبی سالاری                 جوادالائمه ناحیه 2

محمد علی تاشک             

ابوالفضل ولی پور               شهید نیکار ناحیه 2

مرتضی رنجبر                   

اکبر صادقی                     

رضا همتی                       

رئوف جعفری                    شهید حیدری ناحیه 2

امیرمحمد پور سهراب        

متین عباسی                      شهید مفتح ناحیه 2

یاسین جمالی فرد             

علی ایرانمنش                  

الیاس آلاد                       

ابوالفضل ذوالفقاری          

علیرضا نیروندی                شهید قرنی ناحیه 2

عرفان حاتمی                   

امیر محمد آباده                 مالک اشتر ناحیه 2

ایلیا شاهدادی                  

سبحان سلمانی                  شهید تختی نژاد ناحیه 2

امیر محمد رحیمی            

فاطمه بیابانی                    ام البنین ناحیه 2

محدثه عامری                  

زهرا حاجبی                     

رقیه رنجبر                       

زینب قایدی                      مکتبالاسلام ناحیه 2

نسترن خورنگاه                

فاطمه بامری                    

زهرا کرم زاده                   مکتب الزهرا ناحیه 2

فاطمه اسفندی                 

زهرا جنگانی نفر               

هدیه خورنگاه                   نسیبه ناحیه 2

زینب فتحی زاده               

هلیا با وقار                       

مهرناز شهرکی                 

عطیه چمک                     

آتنا جعفری زاده                 بنت الهدی ناحیه 2

مرضیه قائد امینی             

کوثر نیکویی                    

زهرا شاهسون                   فرزانگان ناحیه 2

آرمینا مقدم                      

سانیا طالبی پور                

فاطمه عباسی                   

خاطره خازنچین                حنان ناحیه 2

ریحانه امیری                   

فاطمه مرادی                   

نرگس باوقار                    

هستی زارع                       فدک ناحیه 2

اسماء اسماعیلی                

فاطمه زهرا داوطلب          

کوثر علیپور                      

بیتا قنبر زاده                      شهدای 12 تیر ناحیه 2

زهرا حیدری پوری            

کیانا سالاری                    

فاطمه روان تاب               

زهرا بناوند                        شهید آذر مهر ناحیه 2

مرضیه توسلی                  

حدیث بالو                        

زهرا تاجیکی                    

مهدیس مرادی                 

فاطمه اسفندی                  مشیر دوانی ناحیه 2

آیدا دادی زاده                  

سمیه تاجیک                    

ستایش خدادادی              

نرجس مریدی                   پروین اعتصامی ناحیه 2

فاطمه نقدی                     

سارا کمالی زرکانی           

پریناز دادی زاده               

یوسف کرم بخش              دانشمند ناحیه 1یا2؟؟؟؟

امیرحسین سدیدیار           

مانیا محبی                        فرهنگ 

سارینا مرادی                   

مهدیه قنبر زاده                

آیناز نامدار                       

نیایش ایرانپور